Openbare Basisschhol De Stevenshof Leiden
 
     
 
 
 

 


Informatie over schooltijden, vakanties en overblijven op de Stevenshof

Schooltijden

De schooltijden voor de groepen 1 t/m 4 zijn als volgt:
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
’s ochtends: 08.45 – 11.45 uur
’s middags: 13.00 – 15.00 uur
Op woensdag : 08.45 – 12.30 uur

De schooltijden voor de groepen 5 t/m 8 zijn als volgt:
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
’s ochtends: 08.45 – 12.15 uur
’s middags: 13.00 – 15.00 uur
Op woensdag: 08.45 – 12.30 uur

 

Vakanties

Leidens ontzet
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
2e paasdag
Meivakantie
Hemelvaart + dag erna
2e pinksterdag
Zomervakantie

 

woensdag 3 oktober 2018
20 oktober 2017 t/m 28 oktober 2018
22 december 2018 t/m 6 januari 2019
23 februari 2019 t/m 3 maart 2019
22 april 2019
23 april 2019 t/m 5 mei 2019
30 en 31 mei 2019
10 juni 2019
20 juli 2019 t/m 1 september 2019


Studiedagen, alle kinderen van groep 1 t/m 8 vrij:

Donderdag 20 september 2018
Maandag 11 februari 2019
Dinsdag 12 februari 2019
Vrijdag 19 april 2019
Donderdag 16 mei 2019

Roostervrije dagen, groep 1 t/m 4 vrij:

Donderdag 4 oktober 2018
Donderdag 6 december 2019
Vrijdag 15 februari 2019
Maandag 4 maart 2019
Vrijdag 17 mei 2019
Donderdag 27 juni 2019

Overige activiteiten

Dinsdag 2 oktober 2018; hutspot eten op school, continurooster (14.00 uur uit)
Donderdag 20 december 2018; kerstviering van 18.00-19.00 uur
Vrijdag 21 december 2018; alle kinderen 11.45 uur uit
Vrijdag 12 april 2019; Koningsspelen, 12.00 uur uit
Vrijdag 19 juli 2019; alle kinderen 11.45 uit, start zomervakantie.

Overblijven

Bij ons op school is ieder welkom om over te blijven. Wij vinden het heel belangrijk dat de kinderen zich tijdens de overblijf veilig voelen, daarom blijft elke leerkracht in zijn/haar klas over met de eigen groep. Het overblijven met de eigen leerkracht zorgt voor een kalme sfeer binnen de school.

Per dag zijn er één of twee ouders, die op vrijwillige basis helpen bij het rondbrengen van de thee, melk en/of soep.

De kosten voor het overblijven bedragen € 1,00 per keer. Er zijn 5-strippenkaarten (€ 5,00), 10-strippenkaarten (€ 10,00) of 30-strippenkaarten (€ 30,00) U kunt deze kaarten vóór en na schooltijd kopen bij de conciërge (dus vanaf 8.30 uur en om 15.00 uur), dus niet onder schooltijd.

Tijdens het overblijven krijgen de kinderen thee en melk, en in de wintermaanden is er ook soep. Ook bij het overblijven geldt de regel dat er geen snoep mag worden meegenomen; er zijn genoeg andere lekkere dingen te bedenken, zoals plakjes komkommer, een paar druiven, een blokje kaas. De kinderen moeten tijdens het eten allemaal aan tafel blijven zitten. Voor het eten gaan ze bij droog weer naar buiten. Bij slecht weer kijken ze naar een videoprogramma of kunnen er spelletjes worden gedaan. De kinderen uit groep 1 t/m 4 eten van 12.30-12.50 uur in hun eigen lokaal, en de kinderen uit groep 5 t/m 8 eten van 12.15-12.30 uur in hun eigen lokaal. Kleuters spelen tijdens de overblijf een half uurtje buiten, zodra de ‘grote’ kinderen komen gaan de kleuters terug naar hun juf of meester. Samen kijken ze dan nog een filmpje.

Bij het overblijven gelden een aantal regels. De kinderen moeten zich netjes gedragen en natuurlijk beleefd zijn tegen de overblijfkrachten. Als kinderen zich niet aan de regels houden, wordt er contact gezocht met de ouders.

Schoolgids

Als u hier klikt kunt u de volledige schoolgids van het schooljaar 2018-2019 inzien en downloaden.

Rapport van de onderwijsinspectie

In 2015 is er door de Onderwijsinspectie een kwaliteitsonderzoek naar OBS De Stevenshof gedaan. Het volledige rapport met de bevindingen vindt u hier.


 
         

 

Antoinette Kleynstraat 4
2331 DV Leiden
T 071 5315109

 
 
schoudercom
schoolopseef.nl
gezondeschool.nl