Openbare Basisschhol De Stevenshof Leiden
 
     
 
 
 

 


Informatie over schooltijden, vakanties en overblijven op de Stevenshof

Schooltijden

De schooltijden voor de groepen 1 t/m 4 zijn als volgt:
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
’s ochtends: 08.45 – 11.45 uur
’s middags: 13.00 – 15.00 uur
Op woensdag : 08.45 – 12.30 uur

De schooltijden voor de groepen 5 t/m 8 zijn als volgt:
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
’s ochtends: 08.45 – 12.15 uur
’s middags: 13.00 – 15.00 uur
Op woensdag: 08.45 – 12.30 uur

 

Vakanties

Leidens ontzet
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
2e paasdag
Koningsdag
Meivakantie
2e pinksterdag
Zomervakantie

 

dinsdag 3 oktober
14 oktober 2017 t/m 22 oktober 2017
23 december 2017 t/m 7 januari 2018
24 februari 2018 t/m 4 maart 2018
2 april 2018
27 april 2018
28 april 2018 t/m 13 mei 2018
21 mei 2018
14 juli 2018 t/m 26 augustus 2018


Studiedagen, alle kinderen van groep 1 t/m 8 vrij:

Donderdag 31 augustus 2017
Woensdag 25 oktober 2017
Maandag 12 februari 2018
Dinsdag 13 februari 2018
Dinsdag 22 mei 2018

Roostervrije dagen, groep 1 t/m 4 vrij:

Donderdag 26 oktober 2017
Vrijdag 16 februari 2018
Dinsdag 3 april 2018
Donderdag 21 juni 2018
Vrijdag 22 juni 2018
Donderdag 12 juli 2018

Overige activiteiten

Maandag 2 oktober 2017; minikoraal groep 7 en 8
Maandag 2 oktober 2017; hutspot eten op school, continurooster (14.15 uur uit)
Dinsdag 5 december 2017; groep 1 t/m 4 's middags vrij, groep 5 t/m 8 continurooster (14.15 uur uit)
Donderdag 21 december 2017; kerstviering van 18.00-19.00 uur
Vrijdag 22 december 2017; continurooster (14.15 uur uit)
Vrijdag 20 april 2018; Koningsspelen, continurooster (14.15 uur uit)
Vrijdag 13 juli 2018; alle kinderen 's middags vrij

Overblijven

Bij ons op school is ieder welkom om over te blijven. Wij vinden het heel belangrijk dat de kinderen zich tijdens de overblijf veilig voelen, daarom blijft elke leerkracht in zijn/haar klas over met de eigen groep. Het overblijven met de eigen leerkracht zorgt voor een kalme sfeer binnen de school.

Per dag zijn er één of twee ouders, die op vrijwillige basis helpen bij het rondbrengen van de thee, melk en/of soep.

De kosten voor het overblijven bedragen € 1,00 per keer. Er zijn 5-strippenkaarten (€ 5,00), 10-strippenkaarten (€ 10,00) of 30-strippenkaarten (€ 30,00) U kunt deze kaarten vóór en na schooltijd kopen bij de conciërge (dus vanaf 8.30 uur en om 15.00 uur), dus niet onder schooltijd.

Tijdens het overblijven krijgen de kinderen thee en melk, en in de wintermaanden is er ook soep. Ook bij het overblijven geldt de regel dat er geen snoep mag worden meegenomen; er zijn genoeg andere lekkere dingen te bedenken, zoals plakjes komkommer, een paar druiven, een blokje kaas. De kinderen moeten tijdens het eten allemaal aan tafel blijven zitten. Voor het eten gaan ze bij droog weer naar buiten. Bij slecht weer kijken ze naar een videoprogramma of kunnen er spelletjes worden gedaan. De kinderen uit groep 1 t/m 4 eten van 12.30-12.50 uur in hun eigen lokaal, en de kinderen uit groep 5 t/m 8 eten van 12.15-12.30 uur in hun eigen lokaal. Kleuters spelen tijdens de overblijf een half uurtje buiten, zodra de ‘grote’ kinderen komen gaan de kleuters terug naar hun juf of meester. Samen kijken ze dan nog een filmpje.

Bij het overblijven gelden een aantal regels. De kinderen moeten zich netjes gedragen en natuurlijk beleefd zijn tegen de overblijfkrachten. Als kinderen zich niet aan de regels houden, wordt er contact gezocht met de ouders.

Schoolgids

Als u hier klikt kunt u de volledige schoolgids van het schooljaar 2017-2018 inzien en downloaden.

Rapport van de onderwijsinspectie

In 2015 is er door de Onderwijsinspectie een kwaliteitsonderzoek naar OBS De Stevenshof gedaan. Het volledige rapport met de bevindingen vindt u hier.


 
         

 

Antoinette Kleynstraat 4
2331 DV Leiden
T 071 5315109

 
 
schoudercom
schoolopseef.nl
gezondeschool.nl