Openbare Basisschool De Stevenshof Leiden
 
     
   
   

Onze school

De Stevenshofschool is een openbare basisschool in de wijk Stevenshof in Leiden.
Op onze school is ieder kind in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. De Stevenshofschool leert kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging en heeft aandacht voor ieder kind.

Bij ons is ieder kind altijd welkom. Wij kennen geen wachtlijst en geen selectie. Daarom is de schoolbevolking divers van samenstelling.

Onze school heeft 10 groepen, waarvan 3 kleutergroepen. Naast een hoop juffen hebben wij ook meer dan 5 meesters!

Ons onderwijs

Hoog in het vaandel staat bij ons het pedagogisch klimaat. Kinderen leren pas optimaal wanneer zij zich veilig voelen. Wij doen er dan ook alles aan op school om kinderen en leerkrachten een veilige leeromgeving te bieden. Dit alles begint al bij de basis, in de kleutergroepen. Tijdens het spelend leren ontwikkelen kinderen zich in hun eigen tempo, hierbij worden ze ondersteund door hun juf of meester. Kleuters bieden wij een speelse manier van leren aan, waarin wij langzamerhand toewerken naar groep 3. Vanaf groep 3 komt er voor de kinderen meer structuur in de wijze van werken. Voor kinderen breekt een belangrijke periode aan, van spelen naar leren lezen, schrijven en rekenen. Goed leren begint pas wanneer de kinderen zich veilig voelen in de klas. Wij helpen hier graag bij en bieden de kinderen onderwijs op hun niveau. Zo werken wij voor de vakken taal, spelling en rekenen in niveaugroepen. Zodat ieder kind zich op zijn eigen niveau verder kan ontwikkelen en we het maximale uit elk kind proberen te halen.

Een doorgaande lijn bij ons op school is het werken met GIP (Groepsgericht Individueel Pedagogisch en didactisch handelen). Het werken volgens de GIP-methode start al bij de kleuters en duurt voort tot en met groep 8. In dit model staat zelfstandigheid en zelfstandig werken en uitgestelde aandacht centraal. Meer informatie hierover is te vinden in de schoolgids.

Plusklas

Onze plusklas biedt een aantal leerlingen uit de groepen 5 t/m 8, wekelijks lessen aan op een hoger niveau. Deze ‘pluslessen’ gaan bijvoorbeeld over filosofie, wiskunde, cryptogrammen en specifieke thema’s zoals de Pilgrim Fathers en mythologie. Deze lessen vinden op een vaste dag in de week plaats en worden gegeven door Wouter Westerkamp.

Spaans

Iedere dinsdagmiddag vinden er op school lessen in de Spaanse taal plaats. Deze lessen zijn bedoeld voor de talige kinderen uit groep 5 t/m 8. Zij volgen lessen via het digibord onder leiding van juf Zoraida.

ICT

Elke klas heeft minimaal 2 computers in de klas. We hebben twee laptopkarren klaar staan, waar verschillende groepen gebruik van maken. Door het gebruik van laptops kunnen kinderen werken met educatieve software op eigen niveau.

De groepen 1/2 hebben een touchscreen tot hun beschikking, vanaf groep 3 t/m 8 hebben de klassen een digitaal schoolbord.

Op onze school maken de kinderen al vanaf groep 1 kennis met computers. Via spelletjes ontdekken ze een aantal mogelijkheden van de computer. Het computerprogramma van de methode “Kleuterplein”staat centraal bij het gebruik van computers in de kleuterbouw.

In de groepen 3 t/m 8 zijn onder andere een leesprogramma, een topografieprogramma en het rekenprogramma van “De wereld in getallen” onderdeel van de wekelijkse activiteiten.
Deze programma’s registreren resultaten van oefenbeurten die behaald zijn door individuele kinderen.

We werken in de groepen 5 en 6 met een tablet op het gebied van rekenen. Dit programma heet Snappet.

Ons schoolplein

Het schoolplein wordt gebruikt door de groepen 1 t/m 8. Wij werken aan een ‘groen’ schoolplein, wat onder andere inhoudt dat wij het schoolplein bij onze natuureducatie willen betrekken. Om dit tot stand te laten komen zal er de komende jaren meer groen op het schoolplein verschijnen. Ook komen er buiten leslokalen, waar kinderen lessen gaan volgen.

Kinderraad

Sinds kort is er op school een kinderraad. Kinderen uit de groepen 6,7 en 8 hebben zich verkiesbaar gesteld en uit elke groep zijn er twee kinderen gekozen voor in de kinderraad. De kinderen hebben onderling de taken binnen de kinderraad verdeeld, er is een voorzitter, vicevoorzitter en een secretaris. De kinderraad komt regelmatig bij elkaar onder leiding van de directeur.

De kinderen worden gestimuleerd na te denken over belangrijke zaken in en om de school. Op deze manier kunnen zij oplossingen aandragen en veranderingen in gang zetten.
De school draait om de kinderen. Het is belangrijk om te weten wat er in de kinderen omgaat, te luisteren naar wat er speelt en om er vervolgens met elkaar mee aan het werk te gaan. Als aanvulling op de ideeën die het team heeft, hebben kinderen vaak een frisse en originele kijk op zaken.

De kinderraad buigt zich momenteel o.a. over het groene schoolplein, buitenspelen bij het overblijven en hoe we het plein netjes kunnen houden.


   
 
 
         

 

Antoinette Kleynstraat 4
2331 DV Leiden
T 071 5315109

 
 
schoudercom
schoolopseef.nl
gezondeschool.nl