Combinatie en homogeen...De basisschool heeft acht leerjaren; groep 1 t/m 8. Met de start van schooljaar 2022-2023 telt onze school 12 groepen.

In groep 1/2, ook wel kleutergroep, zitten de jongste en oudste kleuters bij elkaar. Kleuters leren veel van én met elkaar leren. Zo stimuleren ze elkaar in zelfredzaamheid en leren verantwoordelijkheid dragen voor een kind dat nog ergens mee geholpen moet worden.

Later in het schooljaar wordt er een instroomgroep gemaakt voor de allerjongste kinderen. Zo kunnen zij rustig en veilig wennen aan de schoolse situatie, gebruiken en regels in een klein groepje. En door samen met de andere kleutergroepen te spelen op het schoolplein, ontmoeten zij spelenderwijs de kinderen die al wat langer op school zitten.

Vanaf groep 3 hebben wij voornamelijk homogene groepen. Wij sluiten aan bij het niveau van de leerling en de groep. We houden hierbij rekening met zorg en individuele leerlijnen in een groep. Een aantal onderwijsassistenten op onze school ondersteunen de grotere groepen en de combinatiegroep.
 
Powered by BasisOnline