Schooljaar 2022-2023:

Directeur
  • Martine Molenaar (ma, di, do, vr)
De directeur geeft leiding aan de school. Zij houdt zich bezig met onderwijskundige, organisatorische en huishoudelijke zaken. Dit houdt in dat zij sturing geeft aan het onderwijs en de organisatie van de school, ontwikkelt het beleid van de school, verzorgt de uitvoering van het onderwijsproces en is belast met het personeelsmanagement.

Intern begeleider
  • Maaike Barendrecht (ma, di, do)
Onze intern begeleider is verantwoordelijk voor de kwaliteit en afstemming van de zorg op school. Zij coördineert de extra ondersteuning voor leerlingen binnen of buiten de groep en bewaakt de administratie rond het zorgbeleid en onderzoek. Zij coacht en informeert leraren en ondersteunt hen bij het opstellen en uitvoeren van (groeps)plannen. Verder voert zij overleg met en is zij aanspreekpunt voor ouders, directie en externe instanties en geeft zij leiding aan leerlingbesprekingen. 


*** De directeur en de intern begeleider geven geen les. Zij zijn ambulant om hun werkzaamheden uit te voeren. Enkele teamleden hebben ambulante tijd om vanuit hun specialisme schoolontwikkeling aan te sturen. ***


Bouwcoördinatoren
  • Esmée Bellekom, onderbouw (gr. 1 t/m 4)
  • Robbert van Hasselt, bovenbouw (gr. 5 t/m 8) 
De bouwcoördinatoren leveren een bijdrage aan de voorbereiding en ontwikkeling van het onderwijs binnen de bouw en de school. Zij coördineren en bewaken de uitvoering van de in het bouwoverleg genomen besluiten en afspraken.

ICT-coördinator
  • Robbert van Hasselt (do)
De ICT-coördinator begeleidt de ICT-toepassingen in de school. Hij verdiept zich in ontwikkelingen en innovaties binnen ICT. Hij helpt de collega’s de mogelijkheden van ICT te benutten voor het lesgeven. 

Management Team (MT)
Het MT is belast met de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijsconcept, het onderwijskundig beleid, de zorg voor de schoolorganisatie en de kwaliteit van het onderwijs. Het MT bestaat uit de directeur, intern begeleider en bouwcoördinatoren.

Leerkracht Talentontwikkeling
  • Jessica Helvensteijn (do)
De leerkracht Talentontwikkeling is geschoold op het gebied van omgaan met en onderwijs geven aan meer- en hoogbegaafde leerlingen. Naast het verzorgen van onderwijs in de plusklas is zij verantwoordelijk voor het talentbeleid op de school. 

Leerkracht muziekonderwijs
  • Dani Laurens (di)

Onderwijsondersteunend personeel
Lotte Zonneveld, remedial teacher (di, do)
Nadia El Jerari, onderwijsassistent (ma, di, do,)
Sanae Mgharbi, onderwijsassistent (ma, di, do)
Daniëlle Dekker-Kramp, onderwijsassistent (inval)
Agnes Esten, administratieve ondersteuning (di)
Biljana Janjusic, conciërge (ma, di, do, vr)

Extra onderwijzend personeel
Esmée Bellekom (vr)
Jessica Helvensteijn (ma)
Dani Laurens (wo)
 
Vakleerkracht bewegingsonderwijs
Ivo Smits (wo, do, vr)

Contactpersoon (vertrouwenspersoon)
René Wilson en Sabine Haak zijn de leerkrachten bij wie alle leerlingen en ouders terecht kunnen als ze met een probleem zitten waarover ze in vertrouwen willen praten.

Begeleiding en inzet van stagiaires:
Onze school biedt studenten van de PABO de gelegenheid om stage te lopen. Dit zijn studenten die de opleiding tot leerkracht basisonderwijs volgen. Een LIO-stagiair(e) is een leerkracht in opleiding in zijn of haar laatste jaar, die een aantal weken zelfstandig lesgeeft en daarnaast aan alle andere schoolzaken meedoet. 
Ook worden er onderwijsassistenten (MBO) bij ons op school opgeleid. De onderwijsassistent assisteert de leerkracht met verschillende taken, zoals lesgevende taken, begeleidende taken en administratieve taken. 
Zoek jij een stageplek? Hiervoor kun je contact opnemen met hhooitesmeursing@obsdestevenshof.nl
 
Powered by BasisOnline