Intern begeleider
De intern begeleider is verantwoordelijk voor de kwaliteit en afstemming van de zorg op school. Zij adviseert en coacht de leerkrachten. Zij voert gesprekken met ouders en leerkrachten over het kind en onderhoudt contacten met externe instanties.
 
Bouwcoördinator (1 t/m 4 en 5 t/m 8)
De bouwcoördinator levert een bijdrage aan de voorbereiding en ontwikkeling van het onderwijs binnen de bouw en de school.
 
Ict-coördinator
De ict-coördinator houdt zich op de hoogte van nieuwe digitale ontwikkelingen en biedt ondersteuning bij het ontwikkelen van ict-gerelateerd schoolbeleid. Hij begeleidt collega’s in het effectief toepassen van ict in het onderwijs. 

Leerkracht Talentontwikkeling
De leerkracht Talentontwikkeling is geschoold op het gebied van omgaan met en onderwijs geven aan meer- en hoogbegaafde leerlingen. Naast het verzorgen van onderwijs in de plusklas is zij verantwoordelijk voor het talentbeleid op de school. 

Vakcoördinator
De vakcoördinatoren zijn geschoold op een bepaald vakgebied. Zij zijn verantwoordelijk voor het vakbeleid op school. We hebben een taalcoördinator, twee rekencoördinatoren, kanjercoördinator, techniekcoördinator, cultuurcoördinator en een verkeerscoördinator.


 

Nieuws van Stevenshof

Powered by BasisOnline