ICT-coördinator
De ICT-coördinator is getraind als onderwijskundig ICT-coördinator. Hij houdt zich op de hoogte van nieuwe digitale ontwikkelingen en biedt ondersteuning bij het ontwikkelen van ict-gerelateerd schoolbeleid. Hij begeleidt collega’s in het effectief toepassen van ICT in het onderwijs.

Leerkracht Talentontwikkeling
De leerkracht Talentontwikkeling is geschoold op het gebied van omgaan met en onderwijs geven aan meer- en hoogbegaafde leerlingen. Naast het verzorgen van onderwijs in de plusklas is zij verantwoordelijk voor het talentbeleid op de school. 

Vakspecialisten
De vakspecialisten zijn geschoold op een bepaald vakgebied. Zij zijn mede verantwoordelijk voor het vakbeleid op onze school. We hebben een taal/leesspecialist, een rekenspeciallist, een muziekspecialist en een specialist begeleiding.

Vakcoördinatoren
Een vakcoördinator regelt en organiseert de activiteiten rondom een specifiek vak vanuit interesse en/of vakkennis. Vanuit deze interesse en/of vakkennis onderhoudt de vakcoördinator de buitenschoolse contacten en verbindt deze met de school. Wij hebben een kanjercoördinator, techniekcoördinator, cultuurcoördinator en een verkeerscoördinator. 
Powered by BasisOnline