International Primary Curriculum (IPC)
Het International Primary Curriculum (IPC) is een curriculum voor het basisonderwijs (groep 1 t/m 8) waarin beleven en actief leren centraal staat. Het streven van IPC is om kinderen zo effectief en leuk mogelijk te laten leren, op basis van hoge verwachtingen.  

Het IPC-curriculum werkt met thema's die we 'units' noemen. Van Missie naar Mars tot Circus en van Regenwoud tot Voortrekkers van verandering. Stuk voor stuk onderwerpen om kinderen enthousiast en betrokken te maken. De thema's omvatten de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, techniek, ICT en beeldende vorming. Daarnaast richten de thema's zich op internationalisering. Culturen, andere nationaliteiten en gewoonten, omgeving en natuur leer je het beste door te doen en te ervaren. Door internationale betekenisvolle projecten aan te bieden, werken we bewust aan wereldburgerschap. Doordat de zaakvakken samengevoegd zijn in thema's, leren kinderen verbanden leggen.

De leerdoelen worden duidelijk zichtbaar gemaakt, waardoor kinderen weten waar ze naar toe werken. Er is veel aandacht voor het stimuleren van een onderzoekende houding. Aan de hand van onderzoeksvragen zoeken de kinderen de antwoorden tot de bodem uit. Vervolgens presenteren ze het resultaat. De 21e-eeuwse vaardigheden komen volop aan bod in het IPC-onderwijs. 

 
Powered by BasisOnline